Eski Çağlarda Ortaya Çıkan Teknolojik Altyapı

İlk çağlardan bu yana insanoğlu yemek yiyebilmek, savunma yapabilmek, saklanabilmek ve savaşabilmek gibi hayatta kalabilmek adına pek çok gereksinimini karşılamak için çeşit çeşit aletler yapmış ve varlığının başlangıcından beri teknoloji hayatının bir parçası haline gelmiştir. Ne var ki bu durum sanki son yüzyıllarda gelişmekte olduğu sanılmakta, geçmiş çağlarda mağaralardan çıkmadığımız sanılmaktadır. Tarihte kapatılıp açılan her bir çağ, bilim yani teknolojik altyapı ve bunun geliştirilmesi sayesinde mümkün olmuştur.

 Teknoloji Kelimesi Nereden Geldi?

 Yunanca “tekhne” yani sanat, zanaat anlamına kelime ile “logos” yani bilgi, söz anlamına gelen kelimelerin birleşimi sonucu bu kelime türetilmiştir. Temelinde de bilgiyi koruyan bu sözcük zamanla değişime uğrayarak bilimsel çalışmaların sonucunda meydana gelen somut ve faydalı sonuçlarının ve bunlarla ilişkili yöntemlerin tümün ifade eden temel kavram haline geliştir.

 İlk Çağlarda Teknolojinin Evrimi

 İlk zamanlarda bilgi tamamen fiziksel yollarla güçlükle elde edilmekte, kaydedilmekte ve aktarılmaktaydı. Eski çağlarda bilginin aktarımı güvercinler, kuzgunlar, duman, çalgılar veya atlı kuryeler gibi yöntemlerle yapılmaktaydı. Bu devre teknolojinin gelişmesi açısından en uzun evredir ve bu durum M.Ö. 30.000 li yıllardan geçtiğimiz yüzyılda telgrafın icadına kadar devam etmiştir.

 Günümüzde ise halen geçmiş çağlarda ki medeniyetlerin yapmış oldukları eserleri, ne tür bir teknolojik yardım ile yaptıklarının sırrını çözülebilmiş değildir. Binlerce yıl önce, herhangi bir yazılı metinde yer almayan gizemli çağlarda, Mısırlıların yaptıkları Piramitler, bu tarihsel gelişme de gizemini koruyan yapıtların yüzlercesine sadece küçük bir örnek. Antik Mısır da inşa edilmiş olan bu piramitler hepsi düzgünce kesilmiş tonlarca ağırlığa sahip yüzlerce taş bloklardan meydana gelmektedir. Bu taşların bir araya getirilerek mühendislik harikası olan düzgün piramit halini nasıl aldığı günümüzde hala sırrını korumaktadır.

 İnsanlık var olduğu süre boyunca teknolojinin geleceğe etkileri üzerine yapmış olduğu ilk tartışmalar elbette insanoğlunun ilk icatlarını yapmasına ve bu icatların dünyanın kaderini belirlemede ve kendi hayatları üzerinde meydana getireceği yenilikleri ve gelişimleri fark etmesi, bu alanda ne kadar ilerlerse ilerlesin her zaman yapılması gereken yeni keşiflerin olduğunu fark etmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın