Teknoloji Yaşı Denen Bir Şey Var Mı

İnsanlar geçmişten günümüze her alanda farklı çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmaların dayanıklılık süresi göz önünde bulundurularak onlara ömür biçilmiştir. Dünyadaki yaşamın hemen hemen her evresinde oluşan bu durum günümüzde de varlığını korumaya devam etmektedir. Günümüzde teknoloji alanında da çok büyük yükselişler görülmeye başlanmıştır. Ancak teknoloji kavramı herhangi bir ömürle sınırlandırılmamış oluşumlar için kullanılmaya başlanmıştır. Teknoloji yaşı diye bir kavram günümüzde pek fazla kullanılmaz. Fakat gelişen teknolojinin geride bıraktığı eski teknolojiler için ömür biçilebilir. Yani yeni bir sürümü geliştirilen eski cihazlara şu kadar yaşında bir teknoloji denilebilir. Aslında bu ömür biçme şekli teknoloji alanında biraz farklı işlemektedir. Diğer alanlarda geleceğe yönelik olurken bu alanda geçmişe yönelik yaş belirlemeleri yapılmaktadır.

 Teknoloji Alanında Kullanılan Ürünlerin Ömrü Teknolojinin hakim olduğu günümüz yaşam koşulları her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu değişimlerle beraber insanların fikirleri ve düşünce yapıları da değişmeye başlamıştır. Aslında içinde bulundukları zamanın yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek için kendi fikir ve düşüncelerini değiştirmek zorunda kalırlar. Özellikle teknolojinin hızla gelişmeye başladığı bu dönemde insanların tek yoğunlaştığı konu gelişmek olarak değerlendirilmektedir. Teknoloji alanlarında kullanılan her türlü ürün insanların bu değişimlerinden yola çıkarak farklı boyutlar kazanmaya başlamıştır. Bu ürünlerin yaş belirlemeleri yine değişimi kabullenen insanların sahip oldukları bilgi birikimleri ile yapılmaktadır. Kullanım alanındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak biçilen ömürler cihazların yenilenmesi ve gelişmesi konusunda çok büyük bir rol oynamaktadır.

 Teknoloji Bakımından Gelişmiş Ürünlerin Kullanım Alanı           Teknoloji alanında kullanılmak üzere sayısız ürün tasarlanmış ve tasarlanmaya hızla devam etmektedir. Bu alan çerçevesinde geliştirilen ürünlerin kullanım alanı teknoloji birikiminin dışına taşmaya başlamıştır. Çok farklı alanlarda kullanıma sunulan bu ürünler insanların yoğun bir şekilde ilgilerini toplamayı başarmıştır. Özellikle gelişime açık olarak tasarlanan ürünler hemen hemen her alanda gereğinden fazla ilgi toplamaya başlamıştır. Bu ilgilerin sebebi insanların teknolojideki gelişimin farkında olmalarıdır. Sürekli olarak sahip oldukları ürünleri yenileme düşüncesiyle hareket etmektedirler. Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bu tür değişimlerin mecburi bir şekle büründüğünü düşünmektedirler.

Bir cevap yazın