Sağlık Sektöründe Hasta Hakları Nedir

Sağlık Sektöründe Hasta Hakları

            Hasta hakları, hastanın insan haklarına uygun koşullarda sağlık hizmeti almasını sağlayan haklardır. Sağlık sektöründe çalışan her personel hasta haklarını bilmelidir ve ona göre hizmet vermelidir. Tanı ve tedavi amacıyla hastaneye başvuran her hasta bu haklara sahiptir. Hasta hakları yapılan hatalardan ve bu hataların sonucunda yaşanan ölüm, sakatlanma, felç gibi durumları engellemek amacıyla koyulan haklardır.

 Hizmetten Yararlanma Hakkı

 Hastaneye başvuran her hasta din, dil, ırk, fiziksel görünüş, cinsiyet ayırt etmeksizin her türlü olanak ve cihazdan yararlanma hakkına sahiptir. Hasta her zaman kendisine saygılı, güleryüzlü ve hoşgörülü ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

 Mahremiyet Hakkı

            Her hasta başvurduğu hastanede gizlilik hakkına sahiptir. Hasta doktorundan bu durumu rica edebilmektedir. Her türlü operasyon ve müdahale mahremiyete uyun yapılmalıdır.

 Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme Ve Değiştirme Hakkı

            Hasta istediği her sağlık kuruluşuna gidip istediği doktorda muayene olma hakkına sahiptir. Ayrıca hasta çalışan personelin kimliğini, unvanını ve eğitimini sorgulayabilmektedir. Memnun kalmadığı personeli değiştirme hakkına da sahiptir.

 Tedaviyi Reddetme, Durdurma Ve Rıza

            Hasta yapılacak olan tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. İsterse başka hastane ve doktorlara başvurma hakkı vardır. Devam eden tedaviyi de durdurabilir. Hiç kimse kendi rızası olmadan hiçbir tıbbi müdahaleye alınamaz. Hal böyle olunca akla yetkinlik kavramı gelmektedir. Yani 18 yaşın altındaki bireylere velisi tarafından karar verilir ve uygulanır.

 Ziyaret Ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

            Hastanenin kurallarına uygun olarak hastanın refakatçi bulundurma hakkına sahiptir. Ancak refakatçi veya ziyaret edecek olan kişi çevredeki hastaları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamalıdır.

 Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

            Hastanenin olanakları dahilinde hasta dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir. Kimsenin dinine ve ibadetlerine saygısızlık yapılmamalıdır. Tüm bu maddelere bakıldığında ortak bir sonuca varılmaktadır. Hepsi hastanın haklarını aramak ve yapılan yanlışı belirtmek amaçlı konulan haklardır. Ancak 18 yaşından küçük, aklı dengesi yerinde olmayan hastalar için başlarında mutlaka velileri bulunmalıdır. Her hasta haklarını bilmelidir ve haklarına sahip çıkmalıdır. Çünkü her sektör gibi sağlık sektörü de hasta haklarına özen gösterip hastayı mutlu etmelidir.

Bir cevap yazın